Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii

Ustawa o OZE weszła w życie 4 maja 2015 roku

W dniu 11 marca 2015 roku prezydent RP podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) w wersji uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2015 roku. Ustawa została przyjęta po blisko pięciu latach prac i weszła w życie 4 maja 2015 roku, zaś zapisy dotyczące systemu aukcyjnego i taryf gwarantowanych od 1 stycznia 2016 roku.

Treść ustawy o OZE

Pełna treść Ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 roku

Nowelizacja ustawy o OZE

31 grudnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Nowelizacja Ustawy o OZE o pół roku przedłuża czas funkcjonowania zielonych certyfikatów, tym samym zmienia termin wejścia w życie aukcyjnego systemu wsparcia OZE. Nowelizacja powoduje przesunięcie na 1 lipca 2016 roku wejście w życie aukcyjnego systemu wsparcia OZE, oraz systemu wsparcia mikroinstalacji do 10 kW - taryf gwarantowanych. Ponadto zgodnie z przyjętą nowelizacją właściciele mikroinstalacji o mocy do 40 kW, którzy uruchomili swoje instalacje przed 1 stycznia 2016 roku także zostaną objęci systemem bilansowania tzw. net-meteringiem.


Trwają prace nad kolejną nowelizacją Ustawy o OZE

Celem ustawy jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Znaczna część przepisów ustawy dotyczy nowych form wsparcia dla wytwórców energii z OZE.

Wraz z ustawą zostaną wprowadzone taryfy gwarantowane (FiT), które zapewniają prosumentom sprzedaż energii elektrycznej produkowanej w małych, domowych instalacjach OZE, po cenach gwarantowanych przez 15 lat. Właściciele instalacji o mocy do 3 kW otrzymają gwarancję sprzedaży energii po cenie ok. 75 gr/kWh, zaś w przedziale 3-10 kW po cenie do 70 gr/kWh, w zależności od technologii OZE. Liczba mikroinstalacji, które otrzymają dofinansowanie jest ograniczona. Taryfy mają wygasnąć, gdy moc zainstalowana w takich instalacjach osiągnie łącznie 800 MW.

Drugą kluczową zmianą w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. Zgodnie z ustawą rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje. Następnie ogłasza się aukcje, którą wygrywa ten oferent, który zaproponuje najniższą cenę. Wsparciem będą objęte elektrownie, które wygrają aukcje. Okres wsparcia będzie wynosił 15 lat. Aukcje będzie ogłaszał, organizował i przeprowadzał URE.

Ustawa o OZE wprowadza również tzw. opłatę OZE. Zgodnie z ustawą koszty dopłat do produkcji zielonej energii zostaną przerzucone na odbiorców końcowych i będą doliczane do rachunków za prąd.

Bądz na bieżąco!

Wszystkie aktualności dotyczące Ustawy o OZE

Please publish modules in offcanvas position.