Odnawialne Źródła Energii

Postanowiliśmy przyjrzeć się losom systemu wsparcia dla OZE w Polsce w ostatnich latach i zestawić je ze skutkami, jakie odczuwają dziś uczestnicy…
Inwestorzy zajmujący się OZE borykają się z największym w dotychczasowej historii kryzysem na rynku zielonych certyfikatów, a rząd który za ten rynek…
Najnowszy raport UNEP, Frankfurt School i Bloomberg pt. „Global Trends in Renewable Energy Investment” zmusza to refleksji głównie dlatego, że pokazuje inwestycje…
W dniu 21 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. Tematem posiedzenia były magazyny energii w kontekście budowy…
Do opinii publicznej wyciekł projekt dyrektywy o efektywności energetycznej, którego oficjalne ogłoszenie planowane jest na 12 października. Z dokumentu wynika, że Komisja…
Znowelizowana w czerwcu ustawa o odnawialnych źródłach energii nadaje realny kształt idei lokalnych klastrów energetycznych. Co prawda nowe przepisy jedynie szczątkowo przedstawiają…
Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), będący płatnikiem opłaty OZE, jest zobowiązany do przekazania operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz Prezesowi URE informacji dotyczących…
Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) opracował ujednolicony tekst aktualnie obowiązującej ustawy o OZE, uwzględniający nowelizacje z 29 grudnia 2015 r. oraz z 22…
Urząd Regulacji Energetyki zamieścił na swojej stronie www nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia OZE.   Aktualny wzór wniosku odzwierciedla zmiany…
PGE Energia Odnawialna planuje w ciągu najbliższych lat wybudować dwa magazyny energii. To odpowiedź na wyzwanie związane ze zmienną ilością dostarczanej do…

Najpopularniejsze

Lewiatan: w ustawie o OZE potrzebne zmiany

Wprowadzenia koniecznych zmian w ustawie o OZE, wynikających ze złych doświadczeń z przeprowadzonej niedawno aukcji na d...

NFOŚiGW: ponad 76 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł kolejnych dziewięć umów o dofinansowanie projektów polega...

Lasy Państwowe zainstalują OZE w swoich kilkudziesięciu budynkach w Polsce

Kilkaset budynków znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, przejdzie termomodernizację. Będzie cieplej i oszczędn...

Putin zadekretował rozwój OZE

Prezydent Rosji polecił rządowi na serio wziąć się za efektywność energetyczną i źródła odnawialne. Nowe plany mają być ...

Inwestycje w OZE alternatywą dla lokat i nieruchomości

Lokowanie kapitału w energetykę wiatrową lub fotowoltaikę może być atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych albo nieru...

Copyright © OdnawialneŹródłaEnergii.pl. All rights reserved.
stat4u

Zaloguj się lub Załóż konto

ZALOGUJ SIĘ