IEO: Technologia współspalania węgla z biomasą nie ma przyszłości

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
IEO: Technologia współspalania węgla z biomasą nie ma przyszłości fot. Craig Sunter - cc - flickr

Europejski Instytut Miedzi, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Polskie Lobby Przemysłowe imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego wystosowały do Pana Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju pismo w sprawie niebezpiecznego kierunku jaki przybiera rozwój sektora energetycznego, a w szczególności energetyki odnawialnej w Polsce.

 

W ustawie o odnawialnych źródłach energii (po nowelizacji czerwcowej) powrócono do promocji współspalania biomasy z węglem w systemowych elektrowniach węglowych, co jest groźne dla dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii, konkurencyjności krajowej energetyki, stanu technicznego i dyspozycyjności bloków węglowych, kondycji przemysłu drzewnego, stanu środowiska (zwiększone emisje zanieczyszczeń, w tym dioksyn) oraz kosztów po stronie indywidualnych i przemysłowych konsumentów energii.


Jak czytamy w dalszej części pismo do Ministerstwa Rozwoju poniesione koszty nie przełożyłyby się w żadnej mierze na trwały potencjał rozwojowy kraju, na nowe inwestycje i pobudzenie gospodarki (inwestycje w energetyce spadają w kolejnych kwartałach br., a w III kw. br. były niższe aż o 14% w stosunku do 2015r.) a niepotrzebnie „utopione” koszty zablokowałyby na dłuższy czas możliwość modernizacji krajowej energetyki. Sygnatariusze listu piszą:

 

„Obawiamy się że zamiast wykorzystania instrumentów wsparcia OZE do modernizacji energetyki, polityka regulacyjna może zmierzać od osiągania krótkoterminowych korzyści z „renty zacofania”, czyli dofinansowania schyłkowych technologii w energetyce kosztem nowych technologii.” Koncepcja ta prowadzić może tylko do szybkiej utraty międzynarodowej konkurencyjność polskiej energetyki, bo technologie schyłkowe mają proporcjonalnie zbyt wysokie (i ciągle rosnące) koszty eksploatacyjne (zwłaszcza współspalanie) i nie mogą one konkurować z nowoczesnymi technologiami OZE o niemalże zerowych kosztach eksploatacyjnych. Opublikowany 1 grudnia „Pakiet zimowy” KE wskazuje, że technologia współspalania nie będzie miała przyszłości i praktycznie zniknie z UE do 2022 roku. Nie ma racjonalnego uzasadnienia, aby Polska miała w tym obszarze dalej inwestować i ryzykować „kosztami utopionymi”.


Wobec braku zatwierdzonej polityki energetycznej oraz niejasności i niskiej jakości w pośpiechu tworzonych regulacji, sygnatariusze listu proponują, aby w sprawie OZE i ich relacji z tradycyjną energetyką zorganizować merytoryczną konferencję ekspercką na odpowiednio wysokim szczeblu. Byłoby najlepiej gdyby odbyła się pod patronatem Ministra Rozwoju. Alternatywnie, może to być konferencja w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, której Pan Minister jest członkiem. Należy postawić wniosek o szczegółowy przegląd ostatnich regulacji dot. OZE i ich rzeczywistych skutków dla gospodarki i dla wdrażania unijnej polityki energetycznej i polityki spójności (przy słabości lub braku dotychczasowych OSR). Zasadne byłoby powołanie grupy eksperckiej o wyważonym składzie z zadaniem przygotowania stosownego dokumentu analitycznego - do publikacji i wykorzystania przez organy odpowiedzialne za legislację tego obszaru. W obecnej sytuacji regulacje dot. OZE wymagają bowiem zmian wyważonych, starannie przemyślanych, a nie doraźnych, czy broniących partykularnych interesów.

 

Pismo do ministra rozwoju - współspalanie biomasy w systemie aukcyjnym znajduje się w załączniku poniżej.

 

IEO

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) jest jednym z pierwszych prywatnych instytutów naukowych, łącząc prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością konsultingową, utrzymując się bez pomocy państwa. Zyski osiągane z komercjalizacji wyników prac i świadczonych usług są przeznaczane na dalsze prace badawcze lub opracowania o charakterze strategicznym (think-tank), wyprzedzające aktualne potrzeby naszych klientów. W ten sposób Instytut działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakterze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek technologii energetyki odnawialnej.

www.ieo.pl

Skomentuj

Najpopularniejsze

Do 2020 roku Polska może się nie wywiązać z unijnych wytycznych w sprawie OZE

Do 2020 roku udział OZE w polskim miksie energetycznym na wzrosnąć do 15 proc. – wynika z unijnego pakietu energetyczneg...

Putin zadekretował rozwój OZE

Prezydent Rosji polecił rządowi na serio wziąć się za efektywność energetyczną i źródła odnawialne. Nowe plany mają być ...

REGION: 116 mln zł na OZE i efektywność energetyczną

Od 1 lutego do 29 września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski w ramac...

Nowa struktura baterii litowo-jonowych przyśpieszy ich ładowanie nawet 50-krotnie

Telefony komórkowe ładujące się w kilka minut i samochody elektryczne „tankowane” w tempie aut spalinowych – wkrótce ma ...

NFOŚiGW chce promować OZE i chronić czyste powietrze

Czyste powietrze i rozwiązania proekologiczne to priorytety dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodn...

Copyright © OdnawialneŹródłaEnergii.pl. All rights reserved.
stat4u

Zaloguj się lub Załóż konto

ZALOGUJ SIĘ