IEO wnosi o wydłużenie terminu konsultacji projektów rozporządzeń dot. aukcji OZE w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
IEO wnosi o wydłużenie terminu konsultacji projektów rozporządzeń dot. aukcji OZE w 2017 r. fot. Jack Haskell - cc - flickr

28 listopada zakończyły się 5 dniowe (ekspresowe) konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. Instytut Energetyki Odnawialnej w uwagach do projektu rozporządzenia dot. aukcji w 2017 r. wskazuje postulat wydłużenia (zbyt krótkiego) terminu konsultacji i łączne poddanie konsultacjom obydwu wymaganych projektów rozporządzeń dot. aukcji OZE wraz ze spójną oceną skutków regulacji.

 

IEO w piśmie do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego pisze, że niemożliwa jest analiza ww. rozporządzenia dot. aukcji, bez znajomości innego, związanego rozporządzenia. Zgodnie z art. 77 ustawy o OZE cena referencyjna oraz wolumen dla danego roku musi być określona nie później niż 60 dni przed ogłoszeniem pierwszej w danym roku aukcji (oraz w tym samym terminie okres wsparcia). Natomiast w art. 73 pkt.9 ustawy napisane jest, że ilość i wartość energii z OZE, która ma być zakupiona w przyszłym roku musi być ogłoszona do 30 listopada roku poprzedzającego. Wg IEO, Minister Energii ma pełną dowolność wybrania terminu ogłoszenia cen referencyjnych, byleby zrobił to co najmniej 60 dni przed aukcją.

 

Ze względu na konieczność ustalenia wolumenu wartościowego energii do zakupu (a nie tylko ilościowego), oba rozporządzenia powinny być rozpatrywane łącznie, gdyż zachodzą pomiędzy nimi silne sprzężenia zwrotne. Również ocena skutków powinna uwzględniać oba rozporządzenia, gdyż tylko rozważając je łącznie można określić planowany wolumen wartościowy oraz objętość poszczególnych koszyków w aukcji (wolumen ilościowy dla każdej rozważanej technologii). W opinii Instytutu ustalanie w pierwszej kolejności wolumenu energii do zakupu w podziale na „koszyki” aukcyjne, a dopiero następnie (np. po kilku miesiącach) cen referencyjnych pozbawione jest logicznych podstaw, a jednocześnie wcale nie prowadzi do uwzględniania rzeczywistych kosztów technologii i ich trendów rozwojowych.

 

Opiniowane rozporządzenie ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju energetyki odnawianej lub jej zatrzymania i może zdecydować o upadku (braku rozwoju) niektórych branż OZE. Zdaniem IEO nie można odpowiedzialnie opiniować ‘wolumenowego” projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sposób wyizolowany ani nawet wypowiedzieć się w sposób merytoryczny, bez znajomości projektu rozporządzenia Ministra Energii o cenach referencyjnych. Tej sytuacji nie można też przedstawić wiarygodnej oceny skutków regulacji.

 

Symulacje aukcji przewidzianej na 2017 roku wykonane przez IEO wskazują, że w systemie aukcyjnym w ustawie OZE mogą być zaszyte elementy, która łącznie mogą prowadzić do wypaczeń systemu, zaburzenia konkurencji technologii OZE w efekcie wysoce prawdopodobnego nadmiernego wsparcia współspalania biomasy z węglem.

IEO

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) jest jednym z pierwszych prywatnych instytutów naukowych, łącząc prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością konsultingową, utrzymując się bez pomocy państwa. Zyski osiągane z komercjalizacji wyników prac i świadczonych usług są przeznaczane na dalsze prace badawcze lub opracowania o charakterze strategicznym (think-tank), wyprzedzające aktualne potrzeby naszych klientów. W ten sposób Instytut działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakterze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek technologii energetyki odnawialnej.

www.ieo.pl

Skomentuj

Najpopularniejsze

NFOŚiGW chce promować OZE i chronić czyste powietrze

Czyste powietrze i rozwiązania proekologiczne to priorytety dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodn...

Ceny referencyjne energii elektrycznej z OZE w 2017 roku - Uwagi IEO

Opinia IEO dotyczy zarówno bezpośrednio samej treści projektowanego rozporządzenia o cenach (wysokość cen referencyjnych...

NFOŚiGW: ponad 76 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł kolejnych dziewięć umów o dofinansowanie projektów polega...

Do 2020 roku Polska może się nie wywiązać z unijnych wytycznych w sprawie OZE

Do 2020 roku udział OZE w polskim miksie energetycznym na wzrosnąć do 15 proc. – wynika z unijnego pakietu energetyczneg...

Inwestycje w OZE alternatywą dla lokat i nieruchomości

Lokowanie kapitału w energetykę wiatrową lub fotowoltaikę może być atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych albo nieru...

Copyright © OdnawialneŹródłaEnergii.pl. All rights reserved.
stat4u

Zaloguj się lub Załóż konto

ZALOGUJ SIĘ