Wiśniewski: Czy aukcje na OZE wypuszczą współspalanie jak Dżina z butelki?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Grzegorz Wiśniewski Grzegorz Wiśniewski fot. Newseria

W efekcie dotychczasowych prac Ministerstwa Energii nad rozporządzeniami wykonawczymi do znowelizowanej w czerwcu br. ustawy o odnawialnych źródłach energii wyłania się obraz systemu aukcyjnego dla OZE. Nie jest to obraz jednoznaczny, w szczególności z uwagi na nieprzejrzystą konstrukcje tego systemu, pełne uzależnienie rynku od nieprzewidywalnych decyzji administracyjnych, w tym stosunku ustawodawcy do promocji współspalania biomasy z węglem w systemie aukcyjnym i niejasnej roli tej technologii w rozgrywce aukcyjnej.


Technologia współspalania węgla, w znacznej mierze odpowiedzialna za spowodowanie nadpodaży świadectw pochodzenia i załamanie ich rynku obecnie znika z miksu energetycznego (paradoksem, jest to, że niezawodnie pracują „niestabilne” elektrownie wiatrowe) wraz z dramatycznym spadkiem wartości świadectw i niską ceną uprawnień do emisji. Ale to wcale nie znaczy, że jej nie będzie w nowym systemie aukcyjnym, jakby się mogło wydawać z komunikatów płynących z Ministerstwa Energii (ME).


Instytut Energetyki Odnawialnej w oparciu o projekt rozporządzenia RM z ramowymi ograniczeniami dla aukcji w 2017 roku i o wydane już w październiku rozporządzenie ME o cenach referencyjnych i okresach wsparcia w aukcji w 2016 roku, przygotował analizę systemu aukcyjnego i symulację aukcji dla pierwszego - największego koszyka aukcyjnego, który zgodnie z postulatami ME (preferowania źródeł uznanych za „stabilne”), tylko w segmencie źródeł o mocy większej niż 1 MW ma zaabsorbować łączną pulę 9,2 mld zł.


Pełna (po redakcji) analiza systemu aukcyjnego wg IEO, zostanie wkrótce podana do wiadomości publicznej w przyszłym tygodniu.


Wyniki analiz wskazują że całą pulę wsparcia może przejąć technologia współspalania biomasy z węglem i przy obecnej konstrukcji systemu ta technologia zdominuje miks energetyczny OZE w najbliższych kilku/kilkunastu latach. Indywidualne ograniczenia ustawowe nałożone na „dedykowane instalacja spalania wielopaliwowego (np. minimalny udział biomasy - większy niż 15%, czy też teoretycznie wymagany maksymalnym promień obszaru z którego może być pozyskana biomasa lokalna – do 300 km) ” są iluzorycznie, gdy struktura koszyków, sposób ogłaszania wolumenów aukcji i wyznaczania cen referencyjnych tę technologie najbardziej wspierają. Dominacja współspalania zależy nie tylko od sprzyjającej tej technologii struktury koszyków aukcyjnych (wcale nie musi występować wyłącznie w koszyku nr 1), ale przede wszystkim od przyjmowanych dotychczas z nadmierną swobodą cen referencyjnych na technologie OZE (zawyżona cena referencyjna dla współspalania szybko przekłada się na jego wysoki udział w miksie energetycznym). Współspalanie może tez nieproporcjonalnej dużo korzystać na skróceniu dla tej technologii okresu wsparcia (okresu zobowiązania i zintensyfikowaniu przychodów w krótkim okresie). A to wszystko w polskim systemie aukcyjnym są lub będą decyzje stricte polityczne.


Na rysunku przedstawiono wizualizację najbardziej prawdopodobnej sytuacji po przeprowadzeniu aukcji - uszeregowanie wg ceny energii (merit order) możliwych projektów zgłoszonych do pierwszego koszyka o oraz wskazanie zwycięzców aukcji (projekty o łącznym wolumenie produkcji energii poniżej maksymalnej ilości i wartości energii zamówionej, określonej w rozporządzeniu RM. W praktyce współspalanie weźmie wszystko, projekty wykorzystania czystej biomasy, energetyki wodnej będą bez szans lub szasnę na sukces są tak małe ze trudno będzie o kosztowne decyzje związane przygotowaniem projektów do aukcji.

 

wyniki aukcji w kosztyku nr 1

 

Pełen wpis dostępny na stronie: odnawialny.blogspot.com

IEO

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) jest jednym z pierwszych prywatnych instytutów naukowych, łącząc prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością konsultingową, utrzymując się bez pomocy państwa. Zyski osiągane z komercjalizacji wyników prac i świadczonych usług są przeznaczane na dalsze prace badawcze lub opracowania o charakterze strategicznym (think-tank), wyprzedzające aktualne potrzeby naszych klientów. W ten sposób Instytut działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakterze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek technologii energetyki odnawialnej.

www.ieo.pl

Skomentuj

Ogłoszenia

Najpopularniejsze

Ceny referencyjne energii elektrycznej z OZE w 2017 roku - Uwagi IEO

Opinia IEO dotyczy zarówno bezpośrednio samej treści projektowanego rozporządzenia o cenach (wysokość cen referencyjnych...

Inwestycje w OZE alternatywą dla lokat i nieruchomości

Lokowanie kapitału w energetykę wiatrową lub fotowoltaikę może być atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych albo nieru...

Lewiatan: w ustawie o OZE potrzebne zmiany

Wprowadzenia koniecznych zmian w ustawie o OZE, wynikających ze złych doświadczeń z przeprowadzonej niedawno aukcji na d...

Wiśniewski: Aukcje na energię z OZE w 2017 roku - będziemy spalać śmieci, biomasę i węgiel

Minister Energii (ME) skierował na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt rozporządzenia rządu o maksymalne...

Nowa struktura baterii litowo-jonowych przyśpieszy ich ładowanie nawet 50-krotnie

Telefony komórkowe ładujące się w kilka minut i samochody elektryczne „tankowane” w tempie aut spalinowych – wkrótce ma ...

Copyright © OdnawialneŹródłaEnergii.pl. All rights reserved.
stat4u

Zaloguj się lub Załóż konto

ZALOGUJ SIĘ