Ile biomasy w nowej ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Ile biomasy w nowej ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii? fot. Andrew_Writer - cc - flickr

Komisja Energii i Skarbu Państwa pracuje nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o OZE. Ustawa musi wejść w życie do 1 lipca tego roku, inaczej w życie wejdą zapisy z ustawy obecnie obowiązującej, która uchwalona została w grudniu zeszłego roku. Prawo i Sprawiedliwość wybrało drogą projektu poselskiego m.in. z tej przyczyny - ta droga jest istotnie szybsza niż realizacja projektu przez np. Ministerstwo Energii.


Z analizy projektu, a także z licznych wypowiedzi osób zaangażowanych w projekt nowelizacji wynika, że największe wsparcie mają otrzymać te OZE, które produkują energię w sposób stabilny i przewidywalny, więc na mniejsze wsparcie mogą liczyć źródła takie jak energetyka wiatrowa czy solarna. Sektory te już od pewnego czasu są przez rząd ograniczane.


Projekt nowelizacji dużo uwagi skupia na spalaniu biomasy. W ustawie zawarto przepisy, które dają Ministrowi Rolnictwa uprawnienia związane z określaniem pochodzenia biomasy. W założeniu projektu ma to związek z efektywnym wykorzystywaniem lokalnie dostępnych zasobów, zwłaszcza tzw. lokalnej biomasy, którą definiuje nowela. Lokalność biomasy, w myśl ustawy, oznacza pozyskiwanie jej w odległości do 300 km od miejsca spalania. Jest to rozwiązanie bardzo sensowne - transport biomasy na większe odległości nie ma uzasadnienia środowiskowego.


W projekcie nowelizacji zawarto także zapisy dotyczące tzw spalania wielopaliwowego, nazywanego w wcześniejszych dokumentach współspalaniem. Nowelizacja ustawy zmienia minimalny udział biomasy z 20% na 15% (łącznej wartości energetycznej). Zdaniem autorów projektu ma to zwiększyć wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego, a także umożliwić wykorzystanie biomasy pochodzącej z odpadów komunalnych czy przemysłowych.


Komisja Energii i Skarbu Państwa przyjęła już poprawkę do projektu dotyczącą tzw. "drewna energetycznego do spalania". Definicja tego surowca mówi, że jest to drewno, które "(...) posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie". Intencją tego zapisu jest poprawa efektywności wykorzystania drewna w energetyce. Jak mówił Marek Suski, przewodniczący komisji, chodzi o "pewien rodzaj biomasy, na przykład drewno po powodziach czy drewno z kornikami, które może się nadawać jedynie na spalenie". Jak słusznie zauważają posłowie opozycji zapis ten nie jest zbyt precyzyjny i brak jest ścisłych definicji oceny jakie drewno nadaje się do spalenia. Według projektu nowelizacji zająć się tym ma Minister Środowiska na drodze rozporządzenia.


W ramach projektu nie ustaje walka o prosumentów. Zgodnie z zapisami w nowelizacji otrzymywać mają oni tzw. opusty na zakup energii od operatora w zamian za produkcję energii. Najnowsza wersja projektu, która ma trafić do Sejmu na początku tego miesiąca, zawiera zapisy zrównania opustów dla wszystkich mikroinstalacji, bez znaczenia na ich moc. Pierwotnie projekt zakładał, że opust zależny będzie od mocy mikroinstalacji wykorzystywanej przez danego prosumenta.


OdnawialneZrodlaEnergii.pl
Autor: nikodem / źródło: nettg.pl

Skomentuj

Najpopularniejsze

NFOŚiGW podpisał kolejne umowy na termomodernizację w ramach POIiŚ

Trzy kolejne umowy na termomodernizację w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20...

Dofinansowanie na termomodernizację gmachu ABW i MSWiA

Ponad 27 mln zł dofinansowania przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie efektyw...

Gigafactory - największy na świecie budynek zero-energetyczny z pompami ciepła

Największa na świecie fabryka akumulatorów „Gigafactory” budowana przez firmę Tesla  w Newadzie, jest ważnym elemen...

XTPL w programie Horyzont 2020

Międzynarodowy potencjał spółki technologicznej XTPL został doceniony przez ekspertów Unii Europejskiej, dzięki czemu ot...

TRMEW: Pierwsza aukcja zakończona fiaskiem

30 grudnia 2016 w godzinach 9.00-17.00 odbyła się aukcja oznaczona numerem AZ/4/2016, w której mogły uczestniczyć elektr...

Copyright © OdnawialneŹródłaEnergii.pl. All rights reserved.
stat4u

Zaloguj się lub Załóż konto

ZALOGUJ SIĘ