Ile biomasy w nowej ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Ile biomasy w nowej ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii? fot. Andrew_Writer - cc - flickr

Komisja Energii i Skarbu Państwa pracuje nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o OZE. Ustawa musi wejść w życie do 1 lipca tego roku, inaczej w życie wejdą zapisy z ustawy obecnie obowiązującej, która uchwalona została w grudniu zeszłego roku. Prawo i Sprawiedliwość wybrało drogą projektu poselskiego m.in. z tej przyczyny - ta droga jest istotnie szybsza niż realizacja projektu przez np. Ministerstwo Energii.


Z analizy projektu, a także z licznych wypowiedzi osób zaangażowanych w projekt nowelizacji wynika, że największe wsparcie mają otrzymać te OZE, które produkują energię w sposób stabilny i przewidywalny, więc na mniejsze wsparcie mogą liczyć źródła takie jak energetyka wiatrowa czy solarna. Sektory te już od pewnego czasu są przez rząd ograniczane.


Projekt nowelizacji dużo uwagi skupia na spalaniu biomasy. W ustawie zawarto przepisy, które dają Ministrowi Rolnictwa uprawnienia związane z określaniem pochodzenia biomasy. W założeniu projektu ma to związek z efektywnym wykorzystywaniem lokalnie dostępnych zasobów, zwłaszcza tzw. lokalnej biomasy, którą definiuje nowela. Lokalność biomasy, w myśl ustawy, oznacza pozyskiwanie jej w odległości do 300 km od miejsca spalania. Jest to rozwiązanie bardzo sensowne - transport biomasy na większe odległości nie ma uzasadnienia środowiskowego.


W projekcie nowelizacji zawarto także zapisy dotyczące tzw spalania wielopaliwowego, nazywanego w wcześniejszych dokumentach współspalaniem. Nowelizacja ustawy zmienia minimalny udział biomasy z 20% na 15% (łącznej wartości energetycznej). Zdaniem autorów projektu ma to zwiększyć wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego, a także umożliwić wykorzystanie biomasy pochodzącej z odpadów komunalnych czy przemysłowych.


Komisja Energii i Skarbu Państwa przyjęła już poprawkę do projektu dotyczącą tzw. "drewna energetycznego do spalania". Definicja tego surowca mówi, że jest to drewno, które "(...) posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie". Intencją tego zapisu jest poprawa efektywności wykorzystania drewna w energetyce. Jak mówił Marek Suski, przewodniczący komisji, chodzi o "pewien rodzaj biomasy, na przykład drewno po powodziach czy drewno z kornikami, które może się nadawać jedynie na spalenie". Jak słusznie zauważają posłowie opozycji zapis ten nie jest zbyt precyzyjny i brak jest ścisłych definicji oceny jakie drewno nadaje się do spalenia. Według projektu nowelizacji zająć się tym ma Minister Środowiska na drodze rozporządzenia.


W ramach projektu nie ustaje walka o prosumentów. Zgodnie z zapisami w nowelizacji otrzymywać mają oni tzw. opusty na zakup energii od operatora w zamian za produkcję energii. Najnowsza wersja projektu, która ma trafić do Sejmu na początku tego miesiąca, zawiera zapisy zrównania opustów dla wszystkich mikroinstalacji, bez znaczenia na ich moc. Pierwotnie projekt zakładał, że opust zależny będzie od mocy mikroinstalacji wykorzystywanej przez danego prosumenta.


OdnawialneZrodlaEnergii.pl
Autor: nikodem / źródło: nettg.pl

Skomentuj

Najpopularniejsze

Lasy Państwowe zainstalują OZE w swoich kilkudziesięciu budynkach w Polsce

Kilkaset budynków znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, przejdzie termomodernizację. Będzie cieplej i oszczędn...

Ceny referencyjne energii elektrycznej z OZE w 2017 roku - Uwagi IEO

Opinia IEO dotyczy zarówno bezpośrednio samej treści projektowanego rozporządzenia o cenach (wysokość cen referencyjnych...

Lewiatan: w ustawie o OZE potrzebne zmiany

Wprowadzenia koniecznych zmian w ustawie o OZE, wynikających ze złych doświadczeń z przeprowadzonej niedawno aukcji na d...

NFOŚiGW: ponad 76 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł kolejnych dziewięć umów o dofinansowanie projektów polega...

Putin zadekretował rozwój OZE

Prezydent Rosji polecił rządowi na serio wziąć się za efektywność energetyczną i źródła odnawialne. Nowe plany mają być ...

Copyright © OdnawialneŹródłaEnergii.pl. All rights reserved.
stat4u

Zaloguj się lub Załóż konto

ZALOGUJ SIĘ