URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej na 2017 rok

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej na 2017 rok fot. Freeimages9 / pixabay

15 grudnia br. Prezes URE zatwierdził w całości taryfy dla energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego oraz czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych, tj. PGE Dystrybucja SA, Tauron Dystrybucja SA, Enea Operator Sp. z o.o. oraz Energa Operator SA. Natomiast taryfa innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w wyniku postępowania prowadzonego przez Urząd została zaakceptowana częściowo, wyłącznie w zakresie kosztów, które nie są zależne od przedsiębiorstwa, tzn. stawki opłaty przejściowej, stawki opłaty OZE i stawki jakościowej. Jednak wszystkie wnioski taryfowe przedłożone przez operatorów systemów dystrybucyjnych zawierały wyższe kwoty i różniły się znacząco od tych uznanych oraz zatwierdzonych przez regulatora.

 

W sumie dla wszystkich OSD średni wzrost stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,6 %.

 

Jednocześnie Prezes URE w dniu 15 grudnia 2016 r. zatwierdził trzem przedsiębiorstwom - pełniącym funkcję sprzedawców z urzędu - taryfy dla energii elektrycznej w obrocie dla gospodarstw domowych tzw. grupy taryfowe G. Jako ostatnia 16 grudnia została zatwierdzona taryfa dla Energa Obrót, z powodu opóźnienia w dostarczeniu do URE uzasadnionego wniosku.

 

Średnio dla odbiorców czterech sprzedawców z urzędu spadek cen w obrocie wynosi 4,6 %. Spadek cen energii elektrycznej wynika głównie z niższych kosztów zakupu energii oraz tzw. „zielonych certyfikatów”.

 

Wzrost średniej stawki w dystrybucji wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu stawek opłaty przejściowej, które zamieszczone zostały w art. 11 a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.) oraz z nowej stawki opłaty OZE, opublikowanej w Informacji Prezesa URE Nr 62/2016 z dnia 22 listopada 2016 r., której podstawą jest art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.).

 

Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców przedstawia poniższa tabela. Przedstawione w dwóch ostatnich kolumnach skutki zmian rachunków, obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych zużywających energię elektryczną w grupach G11 i G12 - dla średniego zużycia energii w kraju w 2015 r. - co w przybliżeniu odpowiada rocznemu zużyciu energii w tych grupach przez przeciętną 3-osobową rodzinę.

 

ure tab

*skutki tylko dla odbiorców Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. (Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).

 

**przedsiębiorstwo obrotu innogy Polska SA nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia.

 

***dla innogy Stoen Operator taryfa została zatwierdzona tylko w części dotyczącej stawki jakościowej, stawki OZE i stawek opłaty przejściowej.

 

**** średnia nie obejmuje Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. oraz innogy Polska SA.

 

Uwaga - dla PGE i TAURON łączne skutki dla odbiorców w grupach G11 i G12 podano w przedziałach ze względu na istniejące jeszcze zróżnicowanie cen i stawek opłat na poszczególnych obszarach.

 

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Skomentuj

Najpopularniejsze

Tauron chce tworzyć innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów i elektromobilności

TAURON powołał spółkę celową w Grupie dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań produktowych we współpracy ze StartUpami. Sp...

Prawie 25 tys. podpisów pod skargą do KE na brudne powietrze

W ciągu tygodnia prawie 25 tysiący osób podpisało się pod apelem „Nie chcemy umierać za węgiel”. W piątek, 17 lutego Akc...

Roczny limit smogu wyczerpał się w połowie lutego

Od początku roku minęło zaledwie półtora miesiąca a 16 polskich miast już przekroczyło dopuszczalny, roczny limit 35 dni...

Copyright © OdnawialneŹródłaEnergii.pl. All rights reserved.
stat4u

Zaloguj się lub Załóż konto

ZALOGUJ SIĘ